Lezerspubliek DZ Magazine

Print

Wie leest DZ Magazine?

Profiel: het lezerspubliek van DZ Magazine ...*

  • is tussen 35-54 jaar oud
  • heeft een gezin met inwonende kinderen
  • bestaat uit zowel mannen als vrouwen, die elk door specifieke thema's aangesproken worden
  • heeft de gewoonte om elke zondag naar de bakker of supermarkt te gaan
  • beschouwt De Zondag als een me-time moment
  • vindt de advertenties in DZ Magazine passen bij de redactionele content
  • geeft DZ Magazine een kwaliteitsscore van 7,3/10

*Bron: onderzoek Roularta Local Media i.s.m. Indiville, maart 2022

Bereik: meer dan 1,3 miljoen lezers, verdeeld over 16 regio's in Vlaanderen

DZ Magazine verschijnt elke laatste zondag van de maand in 16 regionale edities als bijlage bij De Zondag. Als adverteerder kun je zo de relevante regio's kiezen en combineren, geheel in functie van jouw doelpubliek! Elke regio telt gemiddeld 82.375 lezers. Ga je voor verschijning in volledig Vlaanderen, dan bereik je meer dan 1,3 miljoen lezers.

Download gedetailleerde regiokaarten